Elektro inštalácie

  • Montáž slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov
  • Inštalácia interiérového, exteriérového osvetlenia a periférií
  • Poradenstvo a konfigurácia sieťových, satelitných, TV a audio zariadení